Kounia bella
Blue Star Ferries
Βιβλίο
Dodekanisos seaways

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2025-2027 (06/6/2024 16:31)

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων ΕΠΟ/UEFA περιόδου 2025-2027 διάρκειας 15 ωρών για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων προπονητικής (UEFA PRO, UEFA A, UEFA ELITE YOUTH Α, UEFA GOALKEEPER Α, UEFA B, UEFA GOALKEEPER Β, UEFA FUTSAL Β, UEFA C, NATIONAL GOALKEEPER και NATIONAL FUTSAL) για όσους -σε πρώτη φάση- δεν είναι κάτοχοι προπονητικής ταυτότητας σε ισχύ.

Θα ακολουθήσει το προσεχές διάστημα νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία εγγραφής στις σχολές ανανέωσης 2025-2027 όσων προπονητών κατέχουν προπονητική ταυτότητα με ισχύ έως 31/12/2024.

Οι σχολές θα λειτουργήσουν διαδικτυακά σε συνεργασία με τις ΕΠΣ και την ΠΕΠΠ. Η επιμέλεια και η παρουσίαση των θεμάτων πραγματοποιείται από την εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ.

Υποχρέωση παρακολούθησης των εν λόγω σχολών έχουν όλοι οι προπονητές που ολοκλήρωσαν σχολή προπονητών ΕΠΟ/UEFA μέχρι 31/12/2022.

Σημειώνεται ότι υποχρέωση παρακολούθησης έχουν και όσοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο:

-είναι κάτοχοι προπονητικής ταυτότητας με ημερομηνία λήξης 31/12/2024.

-απέκτησαν δίπλωμα UEFA Β, τουλάχιστον, μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που είχαν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΣΕΦΑΑ ή μέσω σχολών UEFA/ΕΠΟ μέχρι 31/12/2022.

-εντάχθηκαν στο μητρώο προπονητών UEFA/ΕΠΟ μέσω των σχολών εξομοίωσης που ολοκληρώθηκαν το 2012.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΠΟ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας, αναρτώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της σχετική πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις σχολές ανανέωσης 2025-2027, ανά κατηγορία διπλώματος, και ενημερώνει την ΠΕΠΠ.

Η ΠΕΠΠ ενημερώνει τους συνδέσμους κι αυτοί τα μέλη τους.

Μετά τον έλεγχο των ονομάτων που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, ενημερώνονται οι προπονητές με προσωπικό email, προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία συμμετοχής στις σχολές ανανέωσης 2025-2027, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης προπονητικής ταυτότητας (η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr. Τα παράβολα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης επισυνάπτονται  μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Όσοι προπονητές ολοκληρώνουν επιτυχώς την εν λόγω διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών, ενημερώνονται από την εκπαιδευτική ομάδα με νέο προσωπικό email για να ενταχθούν σε σχολή ανανέωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της σχολής ανανέωσης και των πεπραγμένων αυτής, εκδίδονται και αποστέλλονται οι νέες ταυτότητες των προπονητών στις οικείες ΕΠΣ. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης μιας σχολής ανανέωσης και της αποστολής της νέας προπονητικής ταυτότητας στην οικεία ΕΠΣ, το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ αποστέλλει με προσωπικό email στους δικαιούχους προπονητές ειδικό έγγραφο που βεβαιώνει την ισχύ της προπονητικής ταυτότητας έως τις 31/12/2027.

*Ειδικότερα για τους προπονητές ποδοσφαίρου σάλας που θα συμμετάσχουν στις σχολές ανανέωσης, η καταβολή παραβόλου (βάσει του παρακάτω πίνακα) γίνεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προπονητών Ποδοσφαίρου Σάλας για την περαιτέρω επιμόρφωση των προπονητών με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα και με δεδομένο ότι οι εν λόγω προπονητές είναι μέλη του και το ποδόσφαιρο σάλας αποτελεί διαφορετικό κλάδο άθλησης.

Σημείωση για προπονητές που βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης:  Οι προπονητές αυτοί θα παρακολουθήσουν τη σχολή ανανέωσης της κατηγορίας του διπλώματός τους. Παράδειγμα: Προπονητής υπό αξιολόγηση UEFA A θα παρακολουθήσει σχολή ανανέωσης UEFA Β και θα καταβάλει τα παράβολα UEFA B.

Σημείωση για τα διπλώματα National (UEFA C): Όσοι προπονητές-κάτοχοι διπλώματος National ολοκληρώσουν τη διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων, έχουν δικαίωμα (υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο Τμήμα) απόκτησης του νέου διπλώματος UEFA C.

Σημείωση για τα ειδικά διπλώματα: Οι κάτοχοι ειδικών διπλωμάτων Goalkeeper και Elite Youth παρακολουθούν σχολή ανανέωσης της γενικής κατηγορίας διπλώματος (Παράδειγμα: Διπλωματούχος προπονητής UEFA Goalkeeper A παρακολουθεί σχολή ανανέωσης UEFA A).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 2025-27* 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Ξεχωριστά αποδεικτικά καταβολής παραβόλου προς ΕΠΟ, οικείας ΕΠΣ, ΠΕΠΠ (για όσους έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2025-2027) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα**
5. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
6. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του παραρτήματος 1 του Καταστατικού Ε.Π.Ο. και δεν συντρέχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
7. Βεβαίωση από οικείο αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, βάσει της μόνιμης κατοικίας, ότι ο προπονητής είναι μέλος του.
8. Πτυχίο ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ και ειδικότητα ποδοσφαίρου (για απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ)
9.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
10. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για τη μη έκδοση και παραλαβή της προπονητικής ταυτότητας (Αφορά μόνο όσους συμμετέχουν στις σχολές ανανέωσης και είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική περίοδο 2024-25)

*Όσοι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα το ποδόσφαιρο δεν παρακολούθησαν τις Ειδικές Σχολές επιμόρφωσης της Ομοσπονδίας (2020-2021) και δεν έχουν την υποχρέωση παρακολούθησης σχολών ανανέωσης 2025-2027, οφείλουν να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας UEFA B (βάσει του ν. 4809/2021), καταθέτοντας τα δικαιολογητικά και τα παράβολα (95€ υπέρ ΕΠΟ και 95€ υπέρ ΕΠΣ) που περιγράφονται στη διαδικασία έκδοσης προπονητικής ταυτότητας.

**Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων όλες οι γυναίκες προπονητές, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική και προπονητική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

Σημειώσεις:

Η διαδικασία έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας πραγματοποιείται απευθείας από το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ. Μετά την έκδοση, οι ταυτότητες αποστέλλονται στην οικεία ΕΠΣ (βάσει της μόνιμης κατοικίας των προπονητών).

Το σύνολο των δικαιολογητικών αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τον προσωπικό λογαριασμό του προπονητή σε ένα email (το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό -εκτός της φωτογραφίας- να είναι σε μορφή pdf) και μόνο μέσω της διεύθυνσης proponites@epo.gr. Σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό. Τα παράβολα κατατίθενται ξεχωριστά στους αντίστοιχους φορείς και τα αποδεικτικά κατάθεσης επισυνάπτονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Για το παράβολο που αντιστοιχεί στην ΕΠΟ, η διαδικασία γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας της ΕΠΟ http://paravola.epo.gr. Για τα παράβολα που αντιστοιχούν στους άλλους φορείς, οι προπονητές καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης (αναβάθμισης) της ταυτότητας, οι προπονητές καταβάλουν όλη την διαφορά του παράβολου υπέρ ΕΠΟ, μέσω του ακόλουθου λογαριασμού: ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637 (Τράπεζα Πειραιώς).

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού αποστέλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση προπονητικής ταυτότητας καταβάλλοντας όλο το παράβολο υπέρ ΕΠΟ (μέσω του ακόλουθου λογαριασμού: ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637, Τράπεζα Πειραιώς), χωρίς τη βεβαίωση συνδέσμου προπονητών και υποδεικνύοντας τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσής τους για την αποστολή της ταυτότητας.

Οι Ενωσιακοί προπονητές, που έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με τις ΕΠΣ, καταβάλουν μειωμένα κατά 50% (και στους τρεις φορείς) τα παράβολα για την ανανέωση ταυτοτήτων τριετίας 2025-2027.

Όσοι προπονητές UEFA C (National), National Futsal, National Goalkeeper ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μετά την 1η Ιουλίου 2022 και είναι σε καθεστώς αξιολόγησης, διατηρούν το δικαίωμα έκδοσης προσωρινής προπονητικής ταυτότητας με λήξη 30.06.2025, έχοντας την υποχρέωση -εντός αυτού του διαστήματος- να πάρουν μέρος σε σχολή επανεξέτασης, όπως ορίζουν οι Κανονισμοί ΕΠΟ-UEFA. Το παράβολο σε αυτή την κατηγορία είναι 70€ (35€ υπέρ Ε.Π.Ο., 35€ υπέρ Ε.Π.Σ.) και η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ΕΠΟ γίνεται μέσω του ακόλουθου λογαριασμού: ΙΒΑΝ: GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637, Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών έχουν υποχρέωση παρακολούθησης σχολής ανανέωσης, καλούνται μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και της λήψης διπλώματος (UEFA C, National Futsal, National Goalkeeper), να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής σε σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων.

Όσοι προπονητές λαμβάνουν μέρος στη νέα διαδικασία των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2025-2027 και είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμούν να λάβουν τη νέα ταυτότητας τριετίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Τα παράβολα για τη συμμετοχή στις σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων (που συμπεριλαμβάνουν την έκδοση προπονητικής ταυτότητας 2025-2027) είναι:
 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΟ ΟΙΚΕΙΑ ΕΠΣ ΠΕΠΠ ΣΥΝΟΛΟ
National / UEFA C 80 € 80 € 50 € 210 €
NATIONAL FUTSAL 80 € 80 € (ΕΠΣ Σάλας) 50 € (ΠΣΠΠΣ)* 210 €
NATIONAL GOALKEEPER 80 € 80 € 50 € 210 €
UEFA B 95 € 95 € 50 € 240 €
UEFA GOALKEEPER B 95 € 95 € 50 € 240 €
UEFA FUTSAL B 95 € 95 € (ΕΠΣ Σάλας) 50 € (ΠΣΠΠΣ)* 240 €
UEFA A 110 € 110 € 60 € 280 €
UEFA ELITE YOUTH A 110 € 110 € 60 € 280 €
UEFA GOALKEEPER A 110 € 110 € 60 € 280 €
UEFA PRO 200 € 100 € 80 € 380 €
       


ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε για την εγγραφή σας -μέχρι και τις 21/6/2024- στην πλατφόρμα συμμετοχής σε σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων 2025-2027 
ΕΔΩ* (υπενθυμίζεται αφορά -σε πρώτη φάση- μόνο όσους δεν είναι κάτοχοι προπονητικής ταυτότητας σε ισχύ).