30-10-2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6/29.10.2014

Φ.Α. ΧΑΛΚΗ-ΑΡΗΣ ΑΡΧ. 22.10.2014 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΣΠΑΧΙΟΥ Κ. ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1255923 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Θ ΤΟΥ Π.Κ.)
Φ.Α. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 25.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΥ Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1220811 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ. Ι. ΤΟΥ Π.Κ.).
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ Γ.ΔΑΝΑ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 488317 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ Β.ΒΟΗΘΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ.Ι ΤΟΥ Π.Κ.).
Φ.Α. ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ 25.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ Δ.ΣΤΑΥΛΑ ΜΕ Α.Δ.Ε.ΕΠΟ 1135716 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ,ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ. ΙΙΙ. ΤΟΥ Π.Κ.).
Φ.Α. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ –ΑΕΡΑ 25.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Γ.ΤΣΟΜΑΝΙ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1224955 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ. Ι. ΤΟΥ Π.Κ.).
Φ.Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ-Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ 26.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΔΙΚΑΙΟΥ Γ.ΦΥΤΑΣ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 558947 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΞΙΜΟ 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ. Ι. ΤΟΥ Π.Κ.).
Φ.Α. ΙΠΠΟΤΕΣ –ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ 27.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ ΣΤ.ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1139617 ΠΟΙΝΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (50) ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΞΙΜΟ 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ – ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ. Ι ,ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 1Δ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ.ΙΙΙ ΤΟΥ Π.Κ)
Φ.Α. ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ 26.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΛΩΝΑΣ ΕΜ.ΚΟΠΕΛΛΟ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1189022 ΠΟΙΝΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40),ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ (ΆΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.ΙΔ-ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.2Δ)
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Κ.ΠΙΤΣΗ ΜΕ Α.Δ. ΕΠΟ 504695 ΠΟΙΝΗ ΔΥΟ (2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.(ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Β ΤΟΥ Π.Κ)
Φ.Α. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ –ΑΕΡΑ 28.10.2014
ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΕ Α.Δ.ΕΠΟ 1122840 ΠΟΙΝΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΓΚΟΛ (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1Α ΠΕΡ.ΙΙΙ ΤΟΥ Π.Κ.)
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 30.11.2014 (ΆΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Π.Κ)


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
Φ.Α. ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ –ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 18.10.2014
ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ Σ ΑΥΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ.
ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΑ ΘΩΜΑ ΣΑΚΕΛΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΥΡΩ. (ΆΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Π.Κ.)
Φ.Α. Α.Ε.ΛΕΡΟΥ –ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ 18.10.2014
ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΛΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ Σ ΑΥΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ε.ΛΕΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ. (ΆΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ.3 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 1Γ ΤΟΥ Π.Κ)
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ- ΔΥΣΦΥΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 18.10.2014
ΚΥΡΥΣΣΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΕΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΗΣ 18.10.2014 ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ.1 ΠΕΡ.Α ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 30.11.2014 (ΆΡΘΡΟ 33 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Π.Κ)
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο.ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ 16.10.2014

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 5/11/2014 και ωρα 18.00 στα γραφεία της ΕΠΣΔ,τα κατωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα:
ΦΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ -Α.Ε.Ρ.Α της 25/10/2014
Το Σωματείο Α.Ε.Ρ.Α.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ Γ.ΚΟΙΛΙΑΣ -Φροντιστής
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,11,14 του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ -ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ στις 28-29/9/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε. (ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ) Νο 3/8-10-2014
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ . (όπως εκπροσωπείται νόμιμα)
Καλείστε ενώπιον της Π.Ε. την Τετάρτη 5-11-2014 και ώρα 17.00 σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία για την μη ανάκληση των δημοσίων δυσφημιστικών κρίσεων κατά της ΕΠΣΔ του οργάνου διαιτησίας (ΤΟΔ) και του Διαιτητού του αγώνος ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡ.-ΔΙΑΓΟΡΑ της 27/9/2014 ,που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα «www.news 12 gr στις 28-9-2014,και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» στις 29-9-2014 .Απόφαση Π.Ε. για ανάκληση Νο 3/8-10-2014 που σας κοινοποιήθηκε. Εγγράφως αριθμ. Πρωτ.2325/13-10-2014 (άρθρο 25 παρ.1α του Π.Κ.)
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 5/11/2014 και ώρα 17.30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ,τα κατωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα:
ΦΑ ΙΠΠΟΤΕΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. Της 27-10-2014
Το Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ-προεδρος
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,12,14 και 26του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1α του Π.Κ. ,έγινε ανάκληση των δυσμενών-δυσφημιστικών κρίσεων κατά θεσμοθετημένων οργάνων του ποδοσφαίρου (ΕΠΣΔ-ΤΟΔ) ,στον ίδιο χώρο της εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» στις 27/10/2014 από τον προπονητή ποδοσφαίρου κ.ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ.

Παλαιότερα:© 2005 - 2014 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή