26-02-2015
ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 22/25-2-2015
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
ΦΑ ΑΟ ΒΑΘΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ. Της 21/2/2015
Στον ποδ/στη του ΑΟ ΒΑΘΥ ΠΑΣΧ.ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΔ 1247602 ποινή μιας /1/ αγων/κής ανάρμοστη διαγωγή (διαμαρτυρία) 2η κίτρινη /άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ./
ΦΑ Γ.Σ. ΙΑΛΥΣΟΣ -ΑΣ ΡΟΔΟΣ της 21/2/2015
Στον ποδ/στη του Γ.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΑΔ 438283 ποινή δέκα /10/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο εκατό /100/ ευρώ .Απώθησε βίαια τον διαιτητή (Αρχηγός και υπότροπος).Αρθρο 10 παρ.1ε -Άρθρο 10 παρ. 3 -Αρθρο 10 παρ.5α και β και άρθρο 10 παρ.2δ).
ΦΑ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-ΠΑΟ ΚΩ της 22/2/2015
Στον ποδ/στη του ΠΑΟΚ ΚΩ ΣΤ ΖΑΜΑΓΙΑ ΑΔ 1146647 ποινή εξι /6/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο 60 Ευρώ. .Βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη -υβριστική συμπεριφορά στον βοηθό διαιτητή (Άρθρο 10 παρ.1δ –Αρθρο 10 παρ.1γ και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.).
Στον ποδ/στη του ΞΑΝΘΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΑΔ 1377646 ποινή μιάς /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2Η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
Χρηματικά προστιμα καταβλητέα μέχρι 26/3/2015 /Αρθρο 33 παρ.1 του Π.Κ./
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ ΑΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ της 11/2/2015
Επιβάλλει στο Σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. Την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ.
Στους αναγραφόμενους στο ΦΑ ΧΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ εκπρόσωπο -Γ Ορφανίδη προπονητή την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγων/κούς χώρους για τον ΧΡ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ εκπρόσωπο ,οκτώ /8/ αγων/κές και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα /80/ ευρώ ,για τον Γεωργ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ προπονητή δύο /2/ αγων/κές και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ./Αρθρο 15 παρ.4-Αρθρο 11 παρ.2 του Π.Κ.
ΦΑ ΑΣ ΙΠΠΟΤΕΣ -ΑΕΡΑ της 11-2-2015
Επιβαλλει στο Σωματείο ΑΣ ΙΠΠΟΤΕΣ
Την πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για μία /1/ αγων/κή και χρηματικό πρόστιμο εκατόν πενήντα /150/ Ευρώ.
/Αρθρο 15 παρ.8 περ.δ και άρθρο 15 παρ.8 περ.α του Π.Κ.)

ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣ.-ΕΥΚΛΗΣ 11η αγων/κή
Η Π.Ε. αποφαίνεται ότι η αδυναμία προσέλευσης της ομάδας του ΕΥΚΛΗ στον ως άνω αγώνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της.(Άρθρο 17 παρ.3 του ΚΑΠ)
Απαλλάσσει την ομάδα του ΕΥΚΛΗ από την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση. Διατάσσει τον επαναορισμό του μη τελεσθέντος αγώνος μέσα σε χρονικό διάστημα εντός δέκα πέντε /15/ ημερών από της παρούσης απόφασης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ.1 περ.α του ΚΑΠ.
Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 26/3/2015 /Αρθρο 33 παρ.1 του Π.Κ./

Παλαιότερα:© 2005 - 2015 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή