11-04-2014
Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης 28/11.04.2014

Φ.Α. Α.Ε.Ρ.Α-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ 29.03.2014

Η Π.Ε. δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στο Σωματείο Α.Ε.Ρ.Α. την πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του για δύο (2)αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο εκατό (100)ευρώ. (Άρθρο 15 παρ.8 εδάφιο δ και άρθρο 15 παρ.8 εδάφιο α του Π.Κ.)
Επιβάλλει στον αναγραφόμενο στο ΦΑ από τον Διαιτητή Αντώνογλου Μιχαήλ Πρόεδρο του Δ.Σ. Α.Ε.Ρ.Α. ,ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο(Διοικητική –Αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη ) για δέκα πέντε /15/ μήνες .
Άρθρο 12 περ γ σε συνδασμό Άρθρο 14 παρ.3 και 26 του Π.Κ.

Παλαιότερα:© 2005 - 2014 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή