26-03-2015
ΑΠΟΦ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νο 27/24-3-2015
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
ΦΑ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 11/3/2015 (ΕΦΗΒΙΚΟ)
Στον ποδ/στη του ΑΝΤΑΓΟΡΑ ΠΑΝ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΔ 1387045 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛ.-ΟΡΦΕΑΣ της 21/3/2015
Στον ποδ/στη του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.ΓΙΩΡΓΑ - Α. ΣΠΑΝΟ ΑΔ 1142263 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤ. Της 21/3/2015
Στον ποδ/στη του ΔΙΑΓΟΡΑ ΒΑΤΙΟΥ Δ.ΜΙΚΚΙΟΥ ΑΔ 1223048 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (άρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦ.-ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ της 22/3/2015
Στον ποδ/στη του ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦ. ΧΑΡ.ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔ 1135150 ποινή μιας /1/ αγων/κής προφανή ευκαιρία για γκολ. (άρθρο 10 παρ.1α περΙΙΙ του Π.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦ.-ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ της 14/3/2015
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφαίνεται ότι η αδυναμία προσέλευσης της ομάδος ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ στον ως ανω αγώνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της (Αρθρο 17 παρ.3 του ΚΑΠ)
Απαλλάσσει την ομάδα ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ από την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση .Διατάσσει τον επαναορισμό του μη τελεσθέντος αγώνος μέσα σε χρονικό διάστημα εντός δέκα πέντε /15/ ημερών από την παρούσα απόφαση,σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ.1 περ.α του ΚΑΠ.
ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ-ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ της 15/3/2015
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφαίνεται ότι η αδυναμία προσέλευσης της ομάδος ΝΙΚΑΓΟΡΑ στον ως άνω αγώνα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της (Αρθρο 17 παρ.3 του ΚΑΠ)
Απαλλάσσει την ομάδα ΝΙΚΑΓΟΡΑ από την αποδιδόμενη σε αυτή πειθαρχική παράβαση .Διατάσσει τον επαναορισμό του μη τελεσθέντος αγώνος μέσα σε χρονικό διάστημα εντός δεκα πέντε /15/ ημερών από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την διάταξη του αρθρου 21 παρ.1 περ.α του ΚΑΠ.
ΦΑ ΕΥΚΛΗΣ -ΑΣ ΡΟΔΟΣ της 11/3/2015 (ΚΥΠΕΛΛΟ)
Δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτό πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβαλλει στο σωματείο «ΕΥΚΛΗΣ» την πειθαρχική ποινή της εγγραφης επίπληξης και χρηματικό προστιμο πενήντα /50/ Ευρώ. (Αρθρο 15 παρ.3 του Π.Κ.)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΔ/ΣΤΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΟΡΚΙ
Κατόπιν των διευκρινήσεων του ποδ/στού Πασχαλη Τσόρκι στην πειθαρχική επιτροπή ,η πειθαρχική επιτροπή αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει πειθαρχικό παραπτωμα, και θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΒΑΘΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 21η ΑΓΩΝ/ΚΗ
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 17/3/2015 του Σωματείου ΑΟ ΒΑΘΥ στο οποίο αναφέρεται ότι παραιτείται από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. Της 21ης αγων/κής για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας Δωδεκανήσου.
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αγώνας ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.-ΑΟ ΒΑΘΥ κατακυρώνεται με σκόρ 3-0 υπέρ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛ. Και από την τρέχουσα βαθμολογία του ΑΟ ΒΑΘΥ αφαιρούνται δύο /-2/ βαθμοί (Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ)
Επίσης σύμφωνα με το ιδιο άρθρο από την ομάδα του ΑΟ ΒΑΘΥ αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί από το επόμενο πρωτ/μα 2015-2016 ,και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ.
Σύμφωνα με το Αρθρο 21 παρ.4 εδαφ.β. του ΚΑΠ τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνο από την ανυπαίτια ομάδα (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.)

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΒΑΘΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑ 16η ΑΓΩΝ/ΚΗ
/ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ/
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 23/3/2015 του Σωματείου ΑΟ ΒΑΘΥ στο οποίο αναφέρεται ότι παραιτείται από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑ της 16ης αγων/κής/εξ αναβολής/ για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας Δωδεκανήσου.
Μετά την μη κάθοδο σε τρείς /3/ αγώνες του Σωματείου ΑΟ ΒΑΘΥ
Η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε τα κάτωθι:
Α.-Ο αγώνας Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ.-ΑΟ ΒΑΘΥ κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑ και από την τρέχουσα βαθμολογία του ΑΟ ΒΑΘΥ αφαιρούνται δύο /-2/ βαθμοί (Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ)
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο από την ομάδα του ΑΟ ΒΑΘΥ αφαιρούνται δύο (-2) βαθμοί από το επόμενο πρωτ/μα 2015-2016 ,και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ.
Β.-Οι υπόλοιποι αγώνες θα κατακυρώνονται με σκορ 3-0 υπέρ των αντιπάλων σωματείων, τυχόν υπάρχουσες ποινές θα εκτίονται μόνο για τις αντίπαλες της παραιτηθείσης ομάδος / Άρθρο 21 παρ.4β ΚΑΙ ΠΑΡ.5 του ΚΑΠ/
Γ.-Η ομάδα του ΑΟ ΒΑΘΥ θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτ/μα 2015-2016 με μείον εξι /-6/ βαθμούς (Άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ)
Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 25-4-2015 (Άρθρο 33 παρ.1 του Π.Κ.)

Παλαιότερα:© 2005 - 2015 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή