16-04-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/16-4-2014

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ
ΦΑ Γ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ -ΗΛΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ της 13/4/2014
Στον ποδ/στη της ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ Φ.ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΔ 1415328 ποινή δύο /2/ αγων/κών υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδ/στη (άρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.).

ΦΑ ΔΟΞΑ ΚΑΡΔ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ της 12/4/2014
Στον ποδ/στη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Π.ΦΛΑΣΚΟ ΑΔ 1171129 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό προστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βάναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη (Αρθρο 10 παρ.1γ και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 17/5/2014 (άρθρο 29 παρ.1 του Π.Κ.)ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ ΑΡΗΣ 2013 -ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ της 6/4/2014
Η Π.Ε. δέχεται ότι το εγκαλούμενο Σωματείο ΑΡΗΣ 2013 τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτό Πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στο Σωματείο ΑΡΗΣ 2013 την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.

Παλαιότερα:© 2005 - 2014 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή