20-11-2014
__________________________

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Έτος Ίδρυσης 1947
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 4169 Τ.Κ.: 85100 - Ρόδος
Τηλέφωνα: (22410) - 26788 FAX: (22410) 22909
www.epsdod.gr, e-mail:epsdod@hotmail.com
______________________________________________________________


ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 9/19.11.2014

ΦΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.-ΑΕ ΛΕΡΟΥ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ. Σ.ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΑΔ 1289840 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη . (άρθρο 10 παρ.1γ,και αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
Στον ποδ/στη της ΑΕ ΛΕΡΟΥ Α.ΠΛΟΧΩΡΟ ΑΔ 1153277 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη . (άρθρο 10 παρ.1γ,και αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ Γ.Σ.ΙΑΛΥΣΟΣ -Α.Ε.Ρ.Α. της 15/11/2014
Στον ποδ/στη του Α.Ε.Ρ.Α. Π.ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΔ 1139613 ποινή τεσσάρων /4/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο σαράντα /40/ Ευρώ υβριστική συμπεριφορά στον βοηθό διαιτητή (άρθρο 10 παρ.1δ και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)
ΦΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ -ΚΛΕΑΝΘΗΣ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Σ.ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΔ 1250773 ποινή μιας /1/ αγων/κής καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιου 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ).
ΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.-ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη του ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡ. ΑΛ.ΚΑΠΙΩΤΗ ΑΔ 1216100 ποινή μιας /1/ αγων/κής αναρμοστη διαγωγή σε αντίπαλο ποδ/στη 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΔΙΓΕΝΗΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ της 15/11/2014
Στον ποδ/στη του ΔΙΓΕΝΗ Μ.ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΔ 112898 ποινή δύο /2/ αγων/κών υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο ποδ/στη (Αρθρο 10 παρ.1β του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη του ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΥ ΤΣΑΜΠ. ΜΠΑΛΗ ΑΔ 1167480 ποινή μιας /1/ αγων/κής επιδειξη αποδοκιμασίας στον Διαιτητή 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)
ΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΜΠΩΝΑΣ Ι.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΔ 575551 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2Η κιτρινη /Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ./ΦΑ ΕΥΑΓΟΡΑΣ -ΟΡΦΕΑΣ της 15/11/2014
Στον ποδ/στη του ΕΥΑΓΟΡΑ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔ 1318065 ποινή τριών /3/ αγων/κών και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ.Βαναυση συμπεριφορά σε αντίπαλο ποδ/στη . (άρθρο 10 παρ.1γ,και αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)

ΦΑ ΠΑΟ ΚΩ -ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ της 16/11/2014
Στον ποδ/στη του ΠΑΟ ΚΩ Μ.ΝΥΣΤΑΖΟ ΑΔ 1252766 ποινή μιας /1/ αγων/κής επικίνδυνο παίξιμο 2η κίτρινη (Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι του Π.Κ.)


ΦΑ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ -ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛ. Της 16/11/2014
Στον ποδ/στη της ΑΕ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ Γ.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟ ΑΔ 1122757 ποινή πέντε /5/ αγων/κών κατά συγχώνευση και χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ ./Αρθρο 10 παρ.1α περ.Ι-Αρθρο 10 παρ.1δ και Αρθρο 10 παρ.2δ του Π.Κ.)

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 20/12/2014 (άρθρο 33 παρ.1 του Π.Κ.)

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Σύμφωνα με τις περιγραφές των Αξιωματούχων αγώνων, καλούνται για παραβάσεις των άρθρων του Π.Κ. σε έγγραφη η αυτοπρόσωπη απολογία μέχρι την Τετάρτη 26/11/2014 και ωρα 17.30 στα γραφεία της ΕΠΣΔ,τα κατωθι φυσικά και Νομικά πρόσωπα:
ΦΑ ΑΣΠΙΣ ΣΑΛ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ. της 15/11/2014
Το Σωματείο ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΣΤ.ΚΟΥΡΟΣ προπονητή.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον Διαιτητή και την εκθεση του παρατηρητή .
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,11,14 ,15 του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΦΑ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ -ΦΟΙΒΟΣ της 16/11/2014
Το Σωματείο ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,14,15, του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΦΑ ΑΕ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ -ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛ. Της 26/11/2014
Το σωματείο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛ.
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΝΙΚ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ -εκπρόσωπος .Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,11,14, του Πειθαρχικού Κώδικα.

ΦΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.-ΑΕ ΛΕΡΟΥ 16/11/2014
Το σωματείο Α.Ε. ΛΕΡΟΥ
Ο αναγραφόμενος στο ΦΑ ΜΙΧ.ΤΣΑΤΣΟΣ προπονητή
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,4,5,11,14 του Π.Κ.

ΦΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.ΑΕ ΛΕΡΟΥ της 16/11/2014
Το Σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,,5,14,15, του Π.Κ.

ΦΑ ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛ. Της 16/11/2014

Το σωματείο ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΦΑ από τον Διαιτητή και την έκθεση του παρατηρητή.
Επί παραβάσεων των άρθρων 1,2,3,5,14,15 του Π.Κ.

ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΕΝΑ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ της 15/11/2014 πρωτ/μα παίδων /Δεν διεξήχθη/
Καλείστε ενώπιο της Π.Ε. την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 17.30 προς απολογία για τον αγώνα πρωτ/τος ΠΑΙΔΩΝ μεταξύ των ομάδων «ΑΡΕΝΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.» στις 15/11/2014
Συγκεκριμένα ο ποδ/κός αγώνας μεταξύ των ομάδων «ΑΡΕΝΑ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.» δεν διεξήχθη διότι ο εγκαλούμενος «ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.» δεν προσήλθε στον αγων/κό χώρο την ορισθείσα ωρα εναρξης του αγώνα.Επί παραβάσεων των άρθρων 1,3,5,17,21,22 του ΚΑΠ.
ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΗ ΑΡΧ.-ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ. Της 16/11/ πρωτ/μα παιδων /Δεν διεξηχθη/
Καλείστε ενώπιο της Π.Ε. την Τετάρτη 26/11/2014 και ώρα 17.30 προς απολογία για τον αγώνα πρωτ/τος ΠΑΙΔΩΝ μεταξύ των ομάδων «ΑΡΗ ΑΡΧ.-ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ. στις 16/11/2014
Συγκεκριμένα ο ποδ/κός αγώνας μεταξύ των ομάδων «ΑΡΗ ΑΡΧ.-ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ. δεν διεξήχθη διότι ο εγκαλούμενος ΑΡΗΣ ΑΡΧ. δεν προσήλθε στον αγων/κό χώρο την ορισθείσα ωρα εναρξης του αγώνα.Επί παραβάσεων των άρθρων 1,3,5,17,21,22 του ΚΑΠ.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ
ΦΑ ΑΟ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ -ΑΡΗΣ ΑΡΧ. της 10/11/2014
Επιβαλλει στο σωματείο ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης
Στον αναγραφόμενο στο ΦΑ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΛΙΑ βοηθό προπονητή την απαγόρευση εισόδου στους αγων/κούς χώρους για μία /1/ αγων/κή και χρηματικό πρόστιμο τριάντα /30/ Ευρώ ./Αρθρο 11 παρ.2 του Π.Κ./

ΦΑ ΑΣ ΡΟΔΟΣ -ΓΣ ΙΑΛΥΣΟΣ της 8/11/2014
Επιβαλλει στο σωματείο ΑΣ ΡΟΔΟΣ την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης, και χρηματικό προστιμο πενήντα /50/ Ευρώ /Αρθρο 15 παρ.3 του Π.Κ.
Απαλλάσσει τον ΑΘ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ,εκπροσωπο της ομάδος ΑΣ ΡΟΔΟΣ από τις βαρύνουσες αυτόν κατηγοριες.
Επιβαλλει στο Σωματείο ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟ την πειθαρχική ποινή της εγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο πενήντα /50/ Ευρώ /Αρθρο 15 παρ.3 του Π.Κ./


ΦΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧ.-ΑΕΡΑ της 9/11/2014
Επιβαλλει στο σωματείο Α.Ε.Ρ.Α την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης
Στον αναγραφόμενο στο ΦΑ ΚΩΝ.ΣΠΑΝΟ αντιπροεδρο την απαγόρευση εισόδου στους αγων/κούς χώρους για δύο
/2/ μήνες (υπότροπος) και χρηματικό πρόστιμο εκατό /100/ Ευρώ ./Αρθρο 12 παρ.α-Αρθρο 5 παρ.1γ του Π.Κ./

ΦΑ ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛ.-ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ της 8/11/2014
.
Επιβαλλει στο σωματείο ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛ. την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης
Στον αναγραφόμενο στο ΦΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΕΛΛΗ προεδρο την απαγόρευση εισόδου στους αγων/κούς χώρους για δύο
/2/ μήνες (υπότροπος) και χρηματικό πρόστιμο εκατό /100/ Ευρώ ./Αρθρο 12 παρ.α-Αρθρο 5 παρ.1γ του Π.Κ./

Απαλλάσσει τον ποδ/στη της ΑΣΠΙΔΑΣ ΣΑΛ. Π.ΕΓΓΛΕΖΟ από τις βαρύνουσες αυτόν κατηγοριες.


ΦΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -ΔΙΓΕΝΗΣ της 8/11/2014

Απαλλάσσει το Σωματείο ΔΙΓΕΝΗΣ και τον προπονητή Ι. ΚΑΜΙΤΣΗ από τις βαρύνουσες αυτόυς κατηγοριες.

Χρηματικά πρόστιμα καταβλητέα μέχρι 20/12/2014 (άρθρο 33 παρ.1 του Π.Κ.)

Παλαιότερα:© 2005 - 2014 : Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου : Σχεδίαση & κατασκευή